בת מצווה
חינות 3
כוכב הזהב

סלולרי : 052-5554795 סילבי
חינות 3