בת מצווה
חינות 21
כוכב הזהב

סלולרי : 052-5554795 סילבי
חינות 21