בת מצווה
חינות 19
כוכב הזהב

סלולרי : 052-5554795 סילבי
חינות 19