בת מצווה
חינות 11
כוכב הזהב

סלולרי : 052-5554795 סילבי
חינות 11