בת מצווה
חינות
כוכב הזהב

סלולרי : 052-5554795 סילבי
חינות